Konservative
   

Henrik Nielsen

Svendborgs NYE borgmester

Alder: 48 år         
Bopæl: Tåsinge 
Interesser: Politik, familien, fodbold, tennis 

Erhverv:

 

 

Underviser på Svendborg Handelsgymnasium, Byrådsmedlem,
Formand for erhvervsudvalget
Tlf.: 23 92 49 79
Mail: henrik@svendborg.nu 
   
  Vi er sociale, uden at være socialister.
Vi er liberale, uden at være liberalister. 
 
     

Et stærkt erhvervsliv skaber arbejdspladser, og det er en vigtig forudsætning for at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo.

Med arbejdspladser og den medfølgende bosætning bliver Svendborg Kommune i stand til at levere god service på kerneområderne: Børnepasning, folkeskoler og ældreområdet.

Vi skal også kunne skabe gode rammer for forenings- og kulturlivet. Alt det, der gør det sjovt og rart at være borger i Svendborg Kommune.

Konservative i Svendborg Kommune vil skabe de bedste rammer for vores erhvervsliv – det er her, det hele starter. Det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i Svendborg. Jeg vil arbejde for, at Svendborg Kommune leverer en hurtig og smidig erhvervsservice.


Virksomheder skal ikke påføres højere skatter og afgifter i Svendborg Kommune end andre steder. Jeg vil sørge for, at erhvervslivet ikke bliver generet af ekstra omkostninger i form af dækningsafgift, skilteafgift, fortovsafgift m.m.
Virksomhederne skal i stedet have lov til at investere deres overskud i vækst, udvikling og arbejdspladser.

 

Administrationen i kommunen skal effektiviseres og slankes. Jeg vil fokusere på at skabe ”flere hænder” i skoler, institutioner og ældrepleje. Det er vigtigt, at vi tager hånd om vores yngste og ældste medborgere.

 

Fremtidens udfordringer kræver nytænkning - nu. Vi skal i højere grad se, om private virksomheder kan løse opgaver bedre og billigere, end kommunen selv kan. Vi skal også udvikle nye samarbejdsformer mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Vejen til vækst og udvikling i Svendborg Kommune kræver vilje til samarbejde og dialog. Det kræver politisk lederskab.
Jeg har viljen til at sætte mig i borgmesterstolen og lave de gode løsninger - også på tværs af partierne.

 

Jeg vil sikre at vi arbejder på et sagligt og gennemarbejdet grundlag. Det sker ikke i dag.

 

Løsninger og resultater skal skabes i dialog med borgerne og virksomhederne – og med respekt for alle. Det sker ikke i dag.

 

Jeg kan samle de politiske fløje, så vi fremover laver de rigtige løsninger med bred opbakning. Derfor skal du stemme på mig – fordi du også vil Svendborg – nu.

 

________________

 

Lidt om mig:

 

Jeg er 48 år og bor i Vindeby på Tåsinge med min kone Mette og vores 3 børn Kasper (15), Louise (12) og Mathias (9).

 

Jeg underviser i Virksomhedsøkonomi, Finansiering og Innovation på Svendborg Handelsgymnasium.

 

Jeg er medlem af Svendborg Byråd, hvor jeg i indeværende periode er Formand for Erhvervsudvalget og medlem af Udvalget for Børn og Unge. Jeg er endvidere medlem af Svendborg Erhvervsråd, Bestyrelsen for BSB, Sydfyns Erhvervsforskoles bestyrelse, Ungdomsskolens bestyrelse, samt bestyrelsen for Erhvervsintegration Nord.

 

I fritiden følger Mette og jeg vores børns præstationer på fodbold- og tennisbaner rundt i Danmark. Hele familien lægger en del frivilligt arbejde i Tåsinge Tennis Klub. Derudover er jeg økonomi- og medlemsansvarlig i Vælgerforeningen for Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune.

 

Jeg spiller med stor fornøjelse veteranfodbold i TfB og sætter stor pris på naturoplevelser og rejser.

 

Jeg nyder min daglige cykeltur hen over Svendborgsundbroen til mit arbejde, og at
tage en cykeltur i vores smukke kommune giver mig altid megen værdi, energi og
livskvalitet.

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Troldeskovvej 8 - 5700 Svendborg - Tlf. 30 74 72 88
Konservative