Konservative
   

Andreas Pless

Ungdommen i centrum

Alder: 19 år
Bopæl: Rantzausminde
Interesser: Uddannelse, håndbold, politik
Erhverv: Studerende på Svendborg Handelsgymnasium
Tlf.: 22 89 34 38
Mail: andreas@svendborg.nu
   
 

Vi skal sikre erhverv

og aktiviteter i fremtiden.

 
     

Det er vigtigt at Svendborg Kommune spiller en aktiv rolle imod centraliseringen af jobs og aktiviteter. Vi skal sikre, at det er attraktivt at drive og starte virksomhed og aktiviteter i Svendborg Kommune.

 

Det er vigtigt for Svendborgs fremtid, at vi sikrer jobmuligheder til den kommende generation af unge. Vi unge skal have de bedste muligheder for at blive boende og have gode erhvervsjobs i nærområdet.

Det kræver at vi skaber de bedste rammebetingelser for erhvervslivet.

 

Vi skal have en højt kvalificeret folkeskole og endnu flere gode uddannelsesmuligheder. 

Det vil også sikre, at erhvervslivet i Svendborg Kommune og på Sydfyn kan rekruttere ambitiøse, energiske og dygtige lokale, unge mennesker fra skoler og uddannelsessteder.

 

Vores kommune skal sikre rammen for gode aktiviteter for både unge og ældre. Der skal være mulighed for at engagere sig i både kulturelle og sportslige foreninger, så vi får en livlig kommune med stærke fritidstilbud og et godt foreningsliv.

 

Unge i Svendborg skal høres og ses. Det er os, der skal sikre og bevare kommunen i fremtiden. Byrådet har en høj gennemsnitsalder i dag, og der er tydeligvis brug for ung fornyelse, så også ungdommen kommer i centrum.

 

Jeg vil sikre et Svendborg, hvor unge trives - og har lyst til at bo og blive boende.

 

 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Hans Ole Olsen - Troldeskovvej 8 - 5700 Svendborg - Tlf. 30 74 72 88
Konservative