Konservative
   
Hans Ole Olsen

Lise-Lotte Frisch

Stem personligt

Alder: 54 år     
Bopæl: Rantzausminde 
Kontakt: lise-lotte@svendborg.nu
Om mig:

Gymnasielærer, Mor til 2

Min erfaring fra arbejdsmarkedet rummer 3 års grundforskning (naturvidenskabelig uddannelse). Herefter 18 år i erhvervslivet, blandt andet som salgsdirektør.

 

  • Gymnasielærer siden 2011 på Midtfyns Gymnasium
  • Bestyrelsesmedlem på Midtfyns Gymnasium
  • Foreningsaktiv i Svendborg Sunds Sejlklub
  • Dyrker fitness og er vinterbader
   
     

Jeg står bl.a. for:

 

Kommunen skal opleves som en medspiller for både borgere og erhvervsliv. Kommunen skal bidrage til, at vi alle kan opleve det gode liv, at vi kan blive den bedste udgave af os selv.

 

Det betyder, at der skal være ordentlige pasningsmuligheder for børn. Personale er vigtigere end mursten, når børnenes udvikling skal understøttes.

 

Skolerne skal fremme børns læring og samspil. Der skal være plads til ansvarlig og gennemtænkt inklusion. Skoledagene skal være afstemt børnenes behov, så børnene kan bibeholde energi og overskud til andre aktiviteter.

 

De virksomheder, vi allerede har i kommunen, skal fortsætte med at være glade for at være lige netop her. Vi skal fremme deres muligheder for udvikling, lige som vi skal fremme andre virksomheders interesse for at flytte til kommunen. En af vejene til dette mål er at sikre en effektiv sagsbehandling og kommunikation.

 

Vi skal have oprettet flere flex- og skånejobs i et samarbejde med virksomhederne, så alle, der kan, får glæde af at gøre nytte. Alle skal yde efter evne og nyde efter behov. Det betyder også, at de, der ikke kan bidrage, skal anerkendes for deres situation.

 

Når kommunen i højere grad skal opleves som en medspiller, åbner det for løsninger med omtanke. Vi skal have som mål at få en effektiv sagsbehandling og en forståelig kommunikation, en meget lyttende instans, der ønsker at finde de bedste løsninger.

 

Jeg kan byde ind med et indblik i de travle børnefamiliers liv, 18 års erfaring med erhvervslivets udfordringer og de seneste år som gymnasielærer også et arbejde under det pres, der ligger i de endeløse offentlige besparelser.

 

 

 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Michael Bisbo - Tlf. 20 44 80 85 - michaelbisbo@gmail.com
Konservative