Konservative
   

Ove Villads Engstrøm

Stem personligt

Alder: 79 år     
Bopæl: Ollerup 
Kontakt: ove@svendborg.nu
Om mig:

Entrepenør og aktiv i politik i mange år, først i Egebjerg Kommune og siden i Svendborg Kommune. 

  • Byrådsmedlem
  • Medlem af Miljø-,Klima- og Trafikudvalget
  • Bestyrelsesformand i Svendborg Kraftvarmeværk A/S
  • Bestyrelsesmedlem i foreningen Als-Fyn Broen
  • Bestyrelsesmedlem i Vand og Affald
   
     

Svendborg Byråd har brug for fagfolk, erfaring og viden.

Med min baggrund som entreprenør og min erfaring indenfor byggeri, miljø og teknik, stiller jeg mig til rådighed.

 

Svendborg Kommune skal kendes for korte sagsbehandlingstider i forvaltningen. Mere effektivitet giver byggeri og aktivitet.

De kommunale byggerier, veje og ejendomme skal styres rigtigt, og her er det vigtigt med et byråd, der kan træffe de kvalificerede og fremtidssikrede beslutninger.

 

Der er nok at tage fat på:

Den planlagte vejføring omkring Svendborg Vest, Rantzausminde, Tankefuld og videre mod Ollerup er vigtige projekter.

Cykelstier, veje, parkering og en god infrastruktur er vigtig i hele kommunen, også i de yderste områder.

 

Det kommende Landsstævne 2021 i Svendborg gør det nødvendigt, at vi kommer i gang med arbejdet. Idrætsfaciliteterne skal også prioriteres - ikke alene for landsstævnets skyld, men fordi vores investeringer er med til at sikre rammerne i fremtiden.

 

Teknik- og miljøområdet har altid haft min store interesse. Det er vigtigt, at vi som politikere både værner om miljø og natur, men samtidig ikke ender med at blive bremseklods for udvikling og erhverv. Det er erhvervslivet, som skaber de vigtige arbejdspladser.

 

 

 

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune
Formand Michael Bisbo - Tlf. 20 44 80 85 - michaelbisbo@gmail.com
Konservative